Kleinste Gemene Veelvoud

Online het Kleinste Gemene Veelvoud berekenen

Deze rekenmachine berekent het KGV van 2 getallen en werkt als volgt:

  1. Voer in beide tekstvelden een getal in.
  2. Klik op "Bereken".
De calculator geeft niet alleen het KGV maar ook de stappen van de berekening.

Ontbinden in factoren

Als je een berekening bestudeert zal je zien dat de ingevoerde getallen worden ontbonden in priemfactoren.